Raport de Activitate al Serviciului Public Ambient Urbane pe Anul 2013

Unitatea este structurată pe servicii, compartimente, birouri, sectoare:

  • Serviciul administrare domeniu public – str. Mărgeanului nr. 9 – Telefon: 0372-781158
  • Serviciul dendro - floricol– str. Mărgeanului nr. 9 – Telefon: 0372-781158;
  • Serviciul tehnic–str. Serelor nr. 2 – Telefon: 225773 int. 23
  1. Serviciul transport şi întreţinere– str. Mărgeanului nr. 9 – Telefon: 0372-781158;
  2. Serviciul administrare stadion– str. Câmpul Tineretului nr.1- telefon 0744/510998
  3. Serviciul administrare pieţe, târguri şi oboare– str. Serelor nr. 2–Telefon:0733/404109;

Compartiment financiar contabil–str. Serelor nr. 2-Telefon:225773 int. 19

Compartiment resurse umane, juridic și secretariat– str. Serelor nr. 2 - Telefon: 225773 int. 22

Compartiment sănătate şi securitate în muncă, pază şi P.S.I.– str. Serelor nr.2-Telefon 225773 int. 17
Compartiment întreţinere şi amenajare parcări, marcaje rutiere – str.Mărgeanului nr. 9 – Telefon: 0372-781158;

Compartiment tehnic investiţii şi proiecte  – str. Serelor nr. 2 – Telefon nr.0262-225773 int. 27

Compartiment marketing, achiziţii publice– str. Serelor nr. 2 – Telefon nr. 225773 int.27

Sector întreţinere construcţii şi mobilier urban– str. Mărgeanului nr. 9 –Telefon 0372- 781158

Sector cimitir municipal şi coşerit– str. Horea nr. 44 - Telefon: 214078 – capelă- str. Piaţa Păcii nr. 6 - 213007-coşerit

Sector parcuri şi zone verzi- str. Mărgeanului nr. 9 – Telefon: 0372- 781158;

Sector gestionare câini fără stăpân, deratizare–str. Iazului nr. 2;
Sector pepinieră–str. Serelor nr. 2 – Telefon:225773 int.25

Sector răsaduri– str. Mărgeanului nr. 9 – Telefon: 0372- 781158;

Sector plante şi flori decorative- str. Mărgeanului nr. 9 – Telefon: 0372-781158;

Atelier mecanic reparaţii, întreţinere auto– str. Mărgeanului nr. 9 – Telefon 0372-781158;

Direcția energetică-Str. Serelor nr. 2 -Telefon 0262-225773 int. 28;

Sediul Serviciului Public Ambient Urban este în Baia Mare, str. Serelor nr.2,înregistrat cu certificatul 2/1/3804 la Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi

Controlului Financiar Maramureş şi are atribuit cod fiscal cu nr. 13962147.Telefon:0262-225773; fax: 0262-226407;

Personalul instituţiei se compune din personal contractual bugetar (210 posturi)şi funcţionari publici (20 posturi), aşa cum s-a avizat de Agenţia Naţională aFuncţionarilor Publici. Total posturi: 230

Situația personalului la finele anului 2013 are următoarea configuraţie:

Număr total posturi: 230

Număr posturi ocupate: 201

Număr posturi vacante: 29


Mai multe detalii gasiti in document.