Obiectivul proiectului constă în Amenajarea Parcului Public Central prin reutilizarea, remodelarea spaţiului public situat pe Aleea Serelor cu suprafaţa de 39.496 mp şi valorificarea acestuia prin transformare într-un spaţiu de odihnă şi agrement.

Creşterea calităţii vieţii urbane prin  amenajarea Parcului Public Central

Spaţii verzi şi parcuri - 03 Mai, 2012

Localizarea proiectului: Parcul Public Central va  cuprinde zona dintre Bd. Unirii, Bd. Republicii,strada Aleea Serelor, strada Vasile Alecsandri  şi terenuri adiacente libere. 

  Amenajarea Parcului Public Central va pune în evidenţă potenţialul natural al zonei care permite realizarea unui parc tematic bine organizat, cu soluţii arhitectonice originale care să se integreze în ansamblul urban existent.

S-au prevăzut următoarele lucrări şi elemente componente principale ale investiţiei:

Centru Expoziţional Cactuşi – colecţie Vida Geza;

Zonă de cultivare în aer liber a plantelor floricole anuale, bienale, perene, bulboase şi medicinale (zona jardinierelor);

Plantare arbori, arbuşti şi răsaduri florale; 

Labirint verde;

Foişoare, pergole;

Dotări outdoor (panouri indicatoare şi informative; împrejmuiri; porţi din fier forjat; corpuri de iluminat; bănci; mese);

Alei pietonale (pentru plimbare şi jogging);

Ansamblu de joacă pentru copii;

Fântână arteziană;

Sistem de irigare,sistem de iluminat, echipamente performante necesare pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii (7 camere de supraveghere video).

Prin proiect se va reabilita şi amenaja o suprafaţă în prezent relativ degradată din intravilan şi în acelaşi timp se va realiza amenajarea unui spaţiu public destinat activităţilor de agrement şi socializare, având o serie de funcţiuni:

Funcţiune cu caracter social – spaţii libere pentru odihnă şi recreere, într-un context plăcut şi relaxant unde va fi încurajată şi facilitată socializarea între toţi cetăţenii municipiului, din toate categoriile de vârstă, venituri, apartenenţă etnică, ocupaţie.

Funcţiune de spaţiu pentru relaxare, petrecere a timpului liber şi divertisment – aici îşi vor putea petrece timpul liber atât copii cât şi adulţii, fiind prevăzut atât mobilier urban – mese, bănci – cât şi spaţii de joacă  - ansamblu pentru joacă, labirint verde, foişoare.

Funcţiune cu caracter estetic – spaţiile verzi vor fi distribuite uniform şi vor fi dotate cu foişoare din lemn pentru mici popasuri destinate alimentaţiei vizitatorilor, aleile pietonale vor fi delimitate lateral cu copaci şi bănci, iar instalaţia de iluminat va fi poziţionată astfel încât să pună în valoare arhitectura parcului.

Funcţiunea cu caracter educaţional – materialul vegetal reprezentat de specii lemnoase ornamentale, specii floricole şi plante medicinale, ca şi colecţia de cactuşi, vor fi un excelent ghid pentru şcolari dar şi pentru alte persoane interesate de a cunoaşte plantele şi a dobândi noţiuni de botanică, ecologie şi adaptare la mediu. 

Funcţiunea de obiectiv turistic – prin ansamblul deosebit de atrăgător propus spre realizare, dar în special prin Centrul expoziţional conţinând colecţia de cactuşi „Vida Geza” care numără în jur de 6000 exemplare, parcul va atrage un număr sporit de vizitatori nu numai din municipiu, dar şi din regiune şi din ţară, existând posibilitatea organizării de expoziţii la nivel mai larg, la nivel naţional sau internaţional, continuând astfel tradiţia acestor evenimente de peste 17 ani.  

Spaţiile de recreere şi de joacă nou create prin proiect vor fi folosite de toti locuitorii cartierului dar şi ai oraşului, Sistemului Urban Baia Mare, judetului Maramures, precum si de către vizitatori si turisti, fără discriminări legate de sex, naţionalitate, religie, vârstă, venituri, încurajând astfel socializarea şi construirea identităţii comunitare.

Proiectul este  finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013

Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere

Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană 

Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană, Contractul de finanţare nr. 2989/12.04.2012  încheiat între:

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 (denumită AM POR) prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest Cluj în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 (denumită OI) şi:

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Baia Mare

Perioada de implementare a proiectului : 13 aprilie 2012 – 12 februarie 2014

Durata contractului: 5 ani după expirarea perioadei de implementare a proiectului.

Valoarea totală a proiectului este: 15.921.814,75 lei.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de: 12.587.932,93 lei :

10.114.404,11 lei (80,35%) valoare nerambursabilă de la FEDR;

 2.221.735,04 lei (17,65%) valoare nerambursabilă de la bugetul naţional;

251.793,78 lei (2%) co-finanţarea de la bugetul local Baia Mare;

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile  2.975.706,11 lei.

Valoarea totală neeligibilă (inclusiv TVA aferentă acesteia) 358.175,71 lei

Durata de realizare: 22 de luni (aprilie 2012 – februarie 2014);