Grilă salarizare 1 iulie 2017   PERSONAL CONTRACTUAL              
  Grad Coeficient Salariu funcție   Salariu de bază  
Director Adjunct II 5 7250   gradatia0 gradatia1 gradatia2 gradatia3 gradatia4 grdatia5
Șef Serviciu II 4.5 6525              
Șef Sector I 4 5800              
Consilier, inspector de IA     2.3 3335 3586 3766 3955 4054 4156
specialitate, referent de  I     2.25 3263 3508 3684 3869 3966 4066
specialitate, inspector, II     2.18 3161          
casier - studii S D     1.6 2320          
Referent, inspector,  IA     1.8           3253
arhivar, referent casier                    
studii M                    
Șef sectie I 4.24 6148              
studii S II 4.5 6525              
Casier, magaziner        1.82           3288
studii M, G                    
Îngrijitor       1.4         2469  
Paznic       1.3           2350
Șofer I     1.65 2393 2573 2702 2838 2909 2982
Muncitor calificat I     1.5 2175 2339 2456 2579 2644 2711
  II     1.45 2103 2261 2375 2494 2557 2621
  III     1.35 1958 2105 2211 2322 2381 2441
  IV     1.2 1740 1871 1965 2064 2116 2169
Subinginer -studii SSD IA 1.85               3344
Sef formatie  II 2 2900              
Maistru I 1.65               2982

 

 

Grilă salarizare 1 iulie 2017 FUNCTIONARI PUBLICI              
  Grad Coeficient Salariu funcție   Salariu de bază  
Funcția publică   fc. Conducere conducere Coeficient la gradația 0 gradația 0 gradația 1 gradația 2 gradația 3 gradația 4 gradația 5
Director general II 6.5 9425              
Director general adj. I 5.85 8483              
Consilier, consilier juridic S     3.16         5568 5708
expert, inspector P                  
Referent de specialitate S     2.2           3975
Referent S     2.09           3777