Serviciul Public Ambient Urban (S.P.A.U.), înfiinţat prin H.C.L. nr. 171/ din 25.05.2001 este serviciu public de interes local  cu scop lucrativ şi cu personalitate juridică.

 Sediul S.P.A.U. este în municipiul Baia Mare strada Serelor nr. 2, înregistrat cu certificatul 2/1/3804 la Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de stat Maramureş şi are atribuit cod fiscal  RO/13962147.

Obiectul de activitate al S.P.A.U. îl constituie:

- amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi situate pe terenuri  aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Baia Mare;

- producerea în sere şi pepiniere a materialului dendrofloricol şi comercializarea excedentului, în condiţiile prevăzute de lege;

- amenajarea,întreţinerea şi exploatarea parcărilor,a locurilor de  joacă pentru copii, a trenuleţului din parcul municipal „ Regina Maria” , a fântânilor arteziene şi a ceasului din Turnul Ştefan;

- administrarea Cimitirelor  municipale, respectiv a Cimitirului municpal nr. II (situat pe b-dul Unirii) şi a Cimitirului Municipal nr. I ( situat pe str. Horea nr. 44);

- curăţirea coşurilor de fum ale clădirilor din municipiul Baia Mare;

- prestarea activităţii de dezinsecţie , dezinfecţie şi deratizare pe raza municipiului Baia Mare;

- gestionarea câinilor fără stăpân ;

- administrarea Centrului de îngrijire animale;

- salubrizarea şi dezăpezirea aleilor din parcurile publice , precum şi a altor zone aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Baia Mare;

- administrarea pieţelor, târgurilor şi oboarelor;

- prestări de servicii către terţi, definite potrivit Regulamentului de organizare si funcţionare ;

- gestiunea directă a serviciului public de alimentare cu energie termică conform Legii nr. 325 / 2006 -art.11 privind serviciul public de alimentare cu energie termică şi a Legii nr. 51 / 2006- art. 29 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, care constă din :

a). exploatarea surselor de energie care asigură încălzirea şi apă caldă de consum pentru clădirile aflate în proprietatea municipiului Baia Mare;

b). producerea şi furnizarea energiei termice pentru populaţie, agenţi economici şi instituţii, altele decât cele finanţate din bugetul local, beneficiari racordaţi la sistemul energetic local aflat în proprietatea municipiului Baia Mare;

c). ridicarea presiunii apei reci la blocurile turn prin staţiile de hidrofor aflate în administrare

- întocmirea documentaţiilor pentru executarea centralelor termice aferente clădirilor aflate în proprietatea municipiului Baia Mare, a blocurilor de locuinţe, a altor instituţii sau a agenţilor economici la care urmează să se furnizeze energie termică;

- execuţia lucrărilor de montaj şi punere în funcţiune a centralelor termice proiectate conform aliniatului precedent;

- execuţia, repararea, întreţinerea, revizia, eliminarea avariilor la instalaţiile interioare de încălzire, sanitare, electrice şi gaze aferente clădirilor aflate în proprietatea municipiului Baia Mare;

- întocmirea documentaţiilor necesare pentru execuţia lucrărilor de reparaţii, întreţinere, revizii şi eliminarea avariilor la instalaţiile de încălzire, sanitare, electrice şi gaze, aferente clădirilor aflate în proprietatea municipiului Baia Mare;

- verificarea şi revizia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aferente centralelor termice aflate în gestiunea directa şi a instalaţiilor de gaze naturale montate în clădirile aflate în proprietatea municipiului Baia Mare pentru cantine şi laboratoare, conform normelor tehnice de exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale;

- asigurarea activităţii de RSVTI  în conformitate cu Ordin nr. 147 / 2006 pentru sursele de energie termică aflate în gestiune directă sau pentru alte surse de energie în baza unui contract comercial;

- asigurarea activităţii de VTP-AF pentru toate cazanele montate în centralele termice aflate în gestiune în conformitate cu prescripţiile ISCIR  PT A1 – 2010;