Eliberare card, legitimație  de parcare pentru persoanele încadrate în grad de handicap cu domiciliul în Baia Mare

Persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora, la cerere pot beneficia de un card legitimatie pentru locurile gratuite de parcare, eliberat de Serviciul Public Ambient Urban în baza Legii 448/2006 cu toate modificările ulterioare.

Solicitantul trebuie sa pregateasca urmatoarele documente:

•             Cerere tip; (pdf)

•             Certificatul care atestă gradul de handicap (original + copie);

•             Act de Identitate : carte de identitate sau certificat de naștere dupa caz (original +copie);

•            Fotografie tip buletin ;

 

Documentele se depun zilnic:

- luni-joi  7°°-15.30

- vineri  7°°- 13°°