Eliberarea autorizatiilor de parcare fostilor Refugiati din Ardealul de Nord, Basarabia si Bucovina de Nord, cu domiciliul în Baia Mare

Eliberarea  autorizatiilor de parcare valabile in parcarile publice cu plata din Municipiul Baia Mare administrate de catre Serviciul Public Ambient Urban, fostilor Refugiati din Ardealul de Nord, Basarabia si Bucovina de Nord cu domiciliul in Baia Mare, se efectueaza in baza Hotaririi de Consiliu Local Nr.13/2007.

Beneficiari: sotul/sotia supravietuitoare  care detine un autovehicul proprietate personala.

Solicitantul trebuie sa pregateasca urmatoarele documente:

•             Cerere tip; (pdf)

•             Dovada calitatii de persoana indreptatita se face cu decizia emisa de Directia Generala de Munca si Protectie Sociala in conditiile Decretului Lege 118/1990 cu modificarile si completarile ulterioare (original + copie);

•             Actele de proprietate ale autovehiculului  (original +copie);

•             Act de Identitate (original +copie);

 

Documentele se depun zilnic:

- luni-joi  7°°-15.30

- vineri 7°°- 13°°